Business Intelligence

Betere informatie, betere beslissingen, betere resultaten

Over Business Intelligence is zoveel te vertellen. Dat kunnen we hier niet allemaal opschrijven. Maar we komen graag bij u langs om uw situatie te bespreken en uit te leggen waar voor uw bedrijf de belangrijke winst te behalen is.

Wat is Business Intelligence?

Business Intelligence (BI) is het vormgeven van informatievoorziening binnen een bedrijf op zo’n manier dat iedereen altijd de juiste informatie heeft. In het verleden betrof dat vooral managementinformatie, waarop beslissingen over de koers van het bedrijf werden gebaseerd. Tegenwoordig is juiste en tijdige informatie ook voor andere medewerkers in het bedrijf van essentieel belang.

BI is een aandachtsgebied waarop vaak grote winst te behalen valt. Uw medewerkers leggen veel informatie vast, maar wat doet u uiteindelijk met die informatie? Vaak worden alleen financiële rapportages gebruikt voor management beslissingen, terwijl er ook zoveel andere niet-financiële informatie is, die beter inzicht geeft en sneller beschikbaar is. ITsmart kan samen met u bekijken welke informatie beschikbaar is in uw onderneming en hoe u die kunt gebruiken voor de verbetering van management beslissingen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over BI of een demo met uw eigen data? Neem even contact met ons op.

Is BI alleen voor grote bedrijven?

Een veelgehoorde gedachte is dat Business Intelligence alleen voor grote bedrijven is. Dat is zeker niet waar. Elk bedrijf dat succesvol wil zijn heeft baat bij goede informatie. In de meeste bedrijven is veel informatie aanwezig en is deze verspreid over meerdere systemen. Het ontsluiten en samenbrengen van die informatie zal tot waardevolle (management)informatie leiden.
De complexiteit, omvang en kosten van een Business Intelligence project hangen sterk samen met de omvang van het bedrijf. Grote bedrijven hebben vaak meer en verschillende systemen, waardoor het project complexer en omvangrijker wordt. Bij kleinere bedrijven kan echter vaak in relatief korte tijd een geavanceerd BI-systeem neergezet worden.

De juiste informatie op het juiste moment op de juiste plaats

  • Wordt er veel geknutseld in Excel om managementinformatie bij elkaar te krijgen?
  • Moet u altijd wachten tot het eind van de maand op rapporten?
  • Is er vaak onduidelijkheid over de betekenis van de cijfers?
  • Heeft u alleen financiële cijfers, en geen operationele info?

Herkent u zich in een van de bovenstaande problemen?

Zo ja, dan kan ITsmart Business Intelligence u helpen.